Výuka na II.st. od 8.6. 2020

Pokyny budou zveřejněny 2.6. 2020

 

Výuka na I.st.

I.skupina: 7.25 – 11.15, oběd

II.skupina: 7.25 – 13.30 (oběd 12.30 – 13.15)

Zařazení do výukových skupin je neměnné

Každý žák musí mít 2 roušky a sáček na jejich uložení!

Při absenci je nutné postupovat klasicky dle školního řádu

 

 

Pokyny Ministerstva školství:

Cesta do školy a ze školy

· Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

· Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

· Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

· Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

· Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V případě zjištění jakéhokoliv příznaku onemocnění, nebude dítěti umožněn vstup do ZŠ.

Po vstupu do prostor ZŠ je žák povinen dezinfikovat si ruce připravenou certifikovanou dezinfekcí. 

 

Prázdninový provoz MŠ

 

MŠ bude otevřena v omezeném režimu

o letních prázdninách v době:

 

    1.7. – 17.7.2020

          (3 týdny)

 

Provozní doba: 7:00 – 15:00h

 

V případě zájmu se hlaste na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace ohledně přijatých dětí k předškolní docházce najdete v sekci

Mateřská škola/ Zápis do MŠ/ seznam přijatých dětí

 

Výuka žáků 9.ročníku od 11.5. do 4.6. 2020

 

Pondělí a čtvrtek: 9.00 - 9.45 ČJ

                         10.00 - 10.45 M

Žádosti o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (13 let) z důvodu uzavření ZŠ i MŠ je možné vyzvednout v ředitelně školy po předchozí telefonické či elektronické domluvě, ať se mohou tyto žádosti předem připravit. 

Upozorňuji všechny, ať nevstupují do budovy školy a vyčkají před dveřmi, děkuji. 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) …..................................................................................................................

datum narození: ...........................................................................................

trvale bytem: ….................................................................................

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

V ....................................... Dne ................................... …………

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání nebo Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

 

 adresa ke stažení formuláře:

http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/