N A Š E   Š K O L K A

Název : ZŠ a MŠ Pernarec

Kontakty:  Základní škola Pernarec    

                    Pernarec 151, 330 36

                    Tel. číslo: 377 915 190

 

                    Mateřská škola 

                    Pernarec 88, 330 36

                    Tel. číslo: 377 915 183

 

                     Školní jídelna

                     Pernarec 24, 330 36

                     Tel. číslo: 377 915 166

 

Ředitel ZŠ a MŠ Pernarec : Mgr. Marian Husák

 

Učitelka pověřená vedením MŠ : Radka Kamínková

 

Učitelky MŠ:  Libuše Wennerová

                   Olga Hanzlíčková

                   Alena Myšková

Asistentka pedagoga: Kateřina Karasová

 

 

Školnice: Jana Voithová

Uklízečka: Jana Hochmannová

 

Vedoucí ŠJ: Oksana Trochová

Kuchařka ŠJ: Alena Horká

Pomocná kuchařka: Jana Hochmannová

 

Denní provoz MŠ: 6,30 – 16,30 hodin