PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY v MŠ

 

Vyplývá z vyhl.č.107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

Odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci je možno první den, ostatní dny je nutné obědy odhlásit.

 

Vydání oběda do jídlonosiče je možné od 11.20 – 11.30

 

Jestliže zákonný zástupce neodhlásí dítěti v době nemoci oběd, zavazuje se, že uhradí celou cenu oběda (tzn. + režijní náklady) 

 

Přihlašování a odhlašování obědů je možné nejpozději do 7.00 h na ten den 

 

Způsob placení obědů bankovním převodem (výjimečně hotově)

č.ú.181676201/0300. Při platbě na účet uvádějte variabilní symbol, který vám přidělí vedoucí školní jídelny (neuvádějte rodné číslo).

 

Termín placení obědů vždy první týden měsíci

 

Cena obědu se počítá podle věku strávníka, který dovrší v tomto školním roce

(tzn. Od 1. 9. 2014 do 31. 8.2015)

Strávníci 3 – 6 let platí 37,- Kč celodenní stravování (přesnídávka 6,-, oběd 22,-, svačina 6,- pitný režim 3,-)

Strávníci 7 – 10 let platí 40,- Kč celodenní stravování (přesnídávka 7,-, oběd 24,-, svačina 6,-, pitný režim 3,-)

 

Možnosti seznámení strávníků a rodiči s jídelním lístkem ve školní jídelně a na webu školy

 

Č. telefonu školní jídelny 377915166

 

Pernarci 1.9.2017