Naše škola realizovala projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Škole se též podařilo získat dotaci na zabezpečení školy ve výši 50 000 Kč.