NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA UMÍ VYUŽÍT DOTAČNÍ PROGRAMY EU

 

Pernarec se může pochlubit úspěšným čerpáním financí z dotačního programu OPVKS ( program EU podporující konkurenceschopnost ). Jako v minulých letech se někteří učitelé zapojili do do realizace projektů z tohoto programu. Díky tomu mělo 10 žáků 8. a 9. třídy možnost zúčastnit se studijního pobytu s výukou angličtiny rodilými mluvčími v Londýně, poznat reálie a běžný život v hostitelských rodinách. Veškeré náklady byly hrazeny z dotačního programu.

Na základě účasti ve výuce na místní farní škole získaly děti Certifikát tamní školy.

Realizací tohoto projektu měli žáci z naší školy možnost využít možností, které nabízejí velké městské školy.Administrátorky projektu : Mgr. Marta Kollerová, Mgr. Romana Lejčková, Mgr.Danuše Brabníková.