Naše škola je součástí sítě škol podporujících zdraví.

 

 

Naším cílem je žák absolvent občan, pro kterého je zdraví prioritní životní hodnotou, který si uvědomuje odpovědnost za své zdraví, je harmonickou, vyrovnanou osobností, odolnou vůči stresu, vybavenou pro život nejen vědomostmi, ale i sociálními dovednostmi a se schopností dobré komunikace, které mu umožní prožít plnohodnotný a šťastný život. 

 Účast v této síti naší škole umožňuje:

 

·       chápat zdraví jako prioritní hodnotu

·       podporovat zdravý životní styl ve škole i mimo ni

·       budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů

·       podporovat vzájemnou spolupráci mezi žákyučiteli a veřejností

·       posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteližáky a rodiči

·       být pro žáky osobním příkladem

·       rozvíjet aktivitu u žáků ve výuce i mimo ni

·       zapojit do aktivit školy rodiče i širokou veřejnost

·       vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku, odpočinek a relaxaci

·       získávání nových kontaktů

·       zviditelnění naší školy

·       metodickou pomoc SZÚ Praha (garant projektu)