Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  M Nj  Aj Ov  Čj  Tvd      
Út Čj  D Z F   Ch
St  Čj Nj D I Hv      
Čt Aj  Čj M F Vv  Tvd Tvh Tvh  
Aj Čj Ch Vkz      

 

Třídní akce

Říjen - úniková hra - Ponorka - 200,- hra / Paleo - 200,- hra

Prosinec - vánoční Plzeň

Únor - kino Plzeň

Duben - bowling Stříbro

Červen - třídní výlet

 

Naše třída

Diana, Terka

David, Petr, Josef, Zdeněk, Štěpán, Jakub, Lukáš

 

Třídní učitel: Mgr. Jan Čermák (M, F, Ch, I, Tvh, Tč)