Základní škola a Mateřská škola Pernarec

 

 

Minimální preventivní program „Škola bez drog“ 2018/2019

 

 

 

Preventista školy: Mgr. Romana Lejčková

 

 

Úkolem programu je prevence těchto druhů rizikového chování:

 

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření

 • kriminality a delikvence

 • virtuálních drog (počítače, televize a video)

 • patologického hráčství (gambling)

 • záškoláctví

 • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování

 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

 • chování vedoucí k poškozování vlastního zdraví

 • vandalismu

 

 

 

Základní cíle: 1. Respektování individuálních zvláštností osobnosti žáka

 1. Zvýšená pozornost žákům vyžadujících zvláštní péči

 2. Využití volného času dětí

 3. Práce se žáky ohrožené školním neúspěchem

 

 

 

 

Hlavní úkoly a opatření:

 1. Vyhledat nadané žáky a nabídnout jim možnost dalšího rozvíjení.

 2. Spolupracovat s výchovným poradcem a rodiči žáků.

 3. Nabídnout širokou škálu zájmových útvarů.

 4. Plnit úkoly projektu zdravá škola a ekoškola.

 

 

 

 

1) Zapojení učitelů a rodičů do programu „Škola bez drog“

 

 

Do spolupráce budou zapojeni všichni vyučující.

Rodičům nabídnout účast (Centrum).

 

 

 

 

 

2) Zajištění spolupráce školy

 

 

Zařízení

Kontaktní osoba

Kontakt

PPP Plzeň – sever, Částkova 78, 32600, Plzeň

sekretariát

Milan Žižka – metodik prim. prevence

377 46 81 72

377 418 614

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Policie ČR

Policie Úněšov, tisková mluvčí

 

K – centrum, Koperníkova 16

 

377421374

Regionální institut duševního zdraví Zábělská 43, Plzeň

sekretariát

377 462 314

Ledovec, poradenské centrum Plzeň, Kar.Světlé Plzeň

Alena Vrbová

 377 429 616

DDÚ Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Plzni, Karlovarská 67

Mgr. Viktor Vanžura

777 722 329

Linka bezpečí

 

116111

 

 

3) Aktivity pro žáky

 

Třídní akce

 

4) Jednorázové akce

1.– 9. ročník – beseda s policií

7. ročník LVK

 

5) Konzultační hodiny

 

Kdykoliv dle dohody.

 

6) Aktivity pro rodiče

 1. Informovat Radu školy a SRPDŠ, získat jejich podporu

 2. Pomoc rodičů při mimoškolních akcích (centrum vzdělání, osvěty, kultury, zábavy a sportu)

 3. Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu - rodičovské

schůzky, zápisy do žákovských knížek, nástěnka.

 

 

7) Metodické pomůcky

 1. Knihovna, propagační materiály, výukové programy

 2. Využití aktuálních informací o protidrogové tematice

 3. Shromáždění informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí

v oblasti protidrogové prevence

 

8) Propagace programu „Škola bez drog“

 

Web školy – sekce Výchovné poradenství

 

9) Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem

 

   1. Doučování

   2. Vzájemná péče spolužáků

   3. Individuální práce se žákem

   4. Spolupráce se zákonnými zástupci

10) Využití volného času žáků

 

 

Přehled školních akcí

Měsíc

Akce

Třída

září

Vycházkové odpoledne

Vycházka po obco

Laser game Plzeň

Terárium Plzeň

1.

3.

6.

7., 8.

říjen

Sportovní odpoledne

Drakiáda

Týden zdravých svačin

Filmové odpoledne

Místní knihovna Pernarec

Odpolední vycházka do okolí

Bowling

Divadélko pro školy

1.

2., 4., 5.

3

7.

7.

8.

9.

1.-9.

listopad

Malování s pohádkou

„Tajná věc“

Vzdělávací pořad Přemyslovci

1.

9.

1. - 9.

prosinec

Vánoční čtení

Vánoční dekorace

Pečení vánočního cukroví

Advent v Plzni

Vánoční nákupy plzeň

Vánoční Plzeň

Exkurze na ÚP

2., 4., 5.

3.

6.

7.

8.

9.

9.

leden

Odpolední hrátky – deskové a společenské hry

Týden zdravých svačin

1.

 

2.

únor

Sportovní odpoledne

Bowling stříbro

2., 3., 4.

7.

březen

Sportovní odpoledne

Týden zdravých zubů

Kino Plzeň

Bowling Stříbro

Kino

1.

3.

6.

8.

9.

duben

Cesta za zajíčkem

Velikonoce

Kino Plzeň

2.

3.

7.

květen

Vycházka a sportovní odpoledne

Dárkování

Laser game

Exkurze Rýzmberk

Beseda s Policií

1.

2., 4., 5.

9.

červen

Bylinkář

Třídní výlety

2., 4., 5.

1-9

 

 

 

 

 

 

Škola - centrum vzdělání, kultury, osvěty, zábavy a sportu (žáci, učitelé, rodiče, veřejnost)

Měsíc

Akce

září

Návštěva sportovního utkání

říjen

Podzimní dekorace

listopad

Korálkování

prosinec

Adventní setkání

březen

Knižní burza

duben

Velikonoční dílna

Vědomostní soutěž

červen

Cyklotour

Školní akademie

 

Plán účasti v soutěžích

září - červen

Výtvarné soutěže

říjen-listopad

Přespolní běh

Olympiáda Čj

Olympiáda Z

únor

Recitační soutěž

duben

Minofotbal

duben-květen

Zdravotnická soutěž

Dopravní soutěž

Pythagoriáda