Zápis do 1.třídy ZŠ

  

pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole v Pernarci:

Seznam přijatých uchazečů


Uchazeč Výsledky řízení


 

Z ZŠ 2/20 přijat/a

Z ZŠ 3/20 přijat/a

Z ZŠ 4/20 přijat/a

Z ZŠ 5/20 přijat/a

Z ZŠ 6/20 přijat/a

Z ZŠ 7/20 přijat/a

Z ZŠ 8/20 přijat/a

Z ZŠ 9/20 přijat/a

Z ZŠ 10/20 přijat/a

 

 

vyvěšeno dne: 20.4. 2020 Mgr. Marian Husák

ředitel školy

 

 

sejmuto dne: …………………………