Vedení školy

Ředitel
Mgr. Marian Husák

Zástupkyně ředitele
Mgr. Eva Vítovcová

Výchovný poradce

Mgr. Marian Husák

 

Učitelé ZŠ

1. třída

Mgr. Milada Baurová


2. třída 

Mgr.  Danuše Brabníková

 

3. třída

Mgr. Miroslava Balínová

4. třída + 5. třída

Mgr. Drahoslava Sojková


6. třída

Mgr. Romana Lejčková


7. třída

Mgr. Jan Čermák


8. třída

Mgr. Renata Husáková


9. třída

Mgr. Marcela Knotková

 

 

 

 

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

 

Vychovatelky ŠD 

Dana Hrečinová

Radka Kamínková

 

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

 

Učitelky MŠ

Vedoucí učitelka MŠ: Olga Vítová

 

Učitelky MŠ: Libuše Wennerová

                  Radka Kamínková

 

Asistenka pedagoga: Olga Hanzlíčková