Vedení školy

Ředitel
Mgr. Marian Husák

Zástupkyně ředitele
Mgr. Eva Vítovcová

Výchovný poradce

Mgr. Marian Husák

 

Učitelé ZŠ

1. třída

Mgr. Miroslava Balínová


2. třída 

Mgr. Milada Baurová

 

3. třída

Mgr.  Danuše Brabníková

4. třída + 5. třída

Mgr. Markéta Česalová


6. třída

Mgr. Marcela Knotková


7. třída

Mgr. Romana Lejčková


8. třída

Mgr. Jan Čermák


9. třída

Mgr. Renata Husáková

 

 

 

 

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

 

Vychovatelky ŠD 

Dana Hrečinová

Kateřina Karasová

 

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

 

Učitelky MŠ

Učitelka pověřená vedením MŠ: Radka Kamínková

 

Učitelky MŠ: Libuše Wennerová

                  Olga Hanzlíčková

                  Alena Myšková

 

Asistenka pedagoga: Kateřina Karasová